ارتباطات

زمینۀ شکل‌گیری ارتباطات و همکاری‌های مفید در راستای نشر و ترویج قرآن برای عموم مخاطبان فراهم می‌شود.

اطلاع‌رسانی

دربارۀ برنامه‌های کانون و محتواهای تولیدشده در حوزۀ علوم و مطالعات قرآنی اطلاع‌رسانی و از عموم مخاطبان و علاقه‌مندان برای حضور فعّال در برنامه‌ها دعوت می‌شود.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی

برنامه‌هایی فرهنگی از قبیل ادای نذر و انجام قربانی و مراسم جشن‌های میلاد و ایستگاه صلواتی و نمایشگاه آثار فرهنگی یا هنری در راستای توسعۀ فضای فرهنگ قرآنی برگزار می‌شود.

برگزاری نشست‌های علمی

نشست‌هایی علمی با اهدافی آموزشی و پژوهشی در قالب کارگاه و سمینار و جلسه در حوزۀ علوم و مطالعات قرآنی و در راستای نشر و ترویج قرآن و فرهنگ قرآنی طراحی و برگزار می‌شود.

پژوهش و تحقیق

پژوهش‌هایی در حوزۀ زبان‌‌شناسی زبان قرآن و شناخت اسالیب قرآن و منشور فرهنگ قرآنی و مانند آن در راستای تألیف آثار مرجع و الگو در علوم و معارف قرآنی طراحی و انجام می‌شود.

پشتیبانی و توسعه

برنامه‌ها یا سازوکارها یا امکاناتی برای طراحی و تأمین مالی و راه‌اندازی و مدیریت فعالیت‌های قرآنی و ارتقای دانش و مهارت در فضای فرهنگ قرآنی شکل می‌گیرد و دنبال می‌شود.

‍‍‍ نشر آثار صوتی و تصویری

آثار صوتی و تصویری حاصل از نشست‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون زبان قرآن ضبط و ثبت و تدوین و تنظیم و با استفاده از رسانه‌ها و زمینه‌های مختلف عرضه و منتشر می‌شود.

نشر و ترویج آثار مکتوب

یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون زبان قرآن تدوین و تألیف و نمایه و از مسیر نشر صدوچهارده منتشر و از طرق کانال‌های مختلف عرضه و ترویج می‌شود.

برنامه‌های اجرا شده در کانون

37 کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسير فارسی

سی و هفتمین (37) کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسير فارسی (تفسیر سورۀ نمل از ترجمۀ تفسیر طبری) با اجرای داوطلبانه جمعی و با نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزاقی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1402/06/31

183 مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

183 مین سمینار علمی با موضوع «تاب‌آوری و زندگی بر مبنای امید» و با ارائۀ استاد مصطفی برجی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1402/06/30

182 مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

182 مین سمینار علمی با موضوع «آسیب‌شناسی برگزاری و مناسک حج» و با ارائۀ سرکار خانم دکتر زهرا خلخالی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1402/06/28

181 مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

181 مین سمینار علمی با موضوع «تصریف کلمات و عبارات قرآن در بیان امام رضا (ع)» و با ارائۀ دکتر حسین مرادی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1402/06/25 شهادت امام رضا (ع)

ارتباط با کانون

برای اطلاع از آخرین برنامه‌های کانون زبان قرآن فرم زیر را تکمیل کنید

نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
پست الکترونیک را صحیح وارد کنید
یک تلفن همراه صحیح وارد کنید.