s

ارتباطات

زمینۀ شکل‌گیری ارتباطات و همکاری‌های مفید در راستای نشر و ترویج قرآن برای عموم مخاطبان فراهم می‌شود.

اطلاع‌رسانی

دربارۀ برنامه‌های کانون و محتواهای تولیدشده در حوزۀ علوم و مطالعات قرآنی اطلاع‌رسانی و از عموم مخاطبان و علاقه‌مندان برای حضور فعّال در برنامه‌ها دعوت می‌شود.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی

برنامه‌هایی فرهنگی از قبیل ادای نذر و انجام قربانی و مراسم جشن‌های میلاد و ایستگاه صلواتی و نمایشگاه آثار فرهنگی یا هنری در راستای توسعۀ فضای فرهنگ قرآنی برگزار می‌شود.

برگزاری نشست‌های علمی

نشست‌هایی علمی با اهدافی آموزشی و پژوهشی در قالب کارگاه و سمینار و جلسه در حوزۀ علوم و مطالعات قرآنی و در راستای نشر و ترویج قرآن و فرهنگ قرآنی طراحی و برگزار می‌شود.

پژوهش و تحقیق

پژوهش‌هایی در حوزۀ زبان‌‌شناسی زبان قرآن و شناخت اسالیب قرآن و منشور فرهنگ قرآنی و مانند آن در راستای تألیف آثار مرجع و الگو در علوم و معارف قرآنی طراحی و انجام می‌شود.

پشتیبانی و توسعه

برنامه‌ها یا سازوکارها یا امکاناتی برای طراحی و تأمین مالی و راه‌اندازی و مدیریت فعالیت‌های قرآنی و ارتقای دانش و مهارت در فضای فرهنگ قرآنی شکل می‌گیرد و دنبال می‌شود.

‍‍‍ نشر آثار صوتی و تصویری

آثار صوتی و تصویری حاصل از نشست‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون زبان قرآن ضبط و ثبت و تدوین و تنظیم و با استفاده از رسانه‌ها و زمینه‌های مختلف عرضه و منتشر می‌شود.

نشر و ترویج آثار مکتوب

یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون زبان قرآن تدوین و تألیف و نمایه و از مسیر نشر صدوچهارده منتشر و از طرق کانال‌های مختلف عرضه و ترویج می‌شود.

برنامه‌های اجرا شده در کانون

یکصدوششمین سمینار علمی کانون زبان قرآن

یکصدوششمین سمینار علمی با موضوع «جلوه‌های تدبّر در قرآن در احادیث تفسیری امام رضا(ع)» و با ارائۀ دکتر حسین مرادی زنجانی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1401/07/05 شهادت امام رضا (ع)

یکصدوپنجمین سمینار علمی کانون زبان قرآن

یکصدوپنجمین سمینار علمی با موضوع «شهرخدا» و با ارائۀ جناب استاد دکتر ابوالفضل خوش‌منش در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1401/07/03 رحلت پیامبراکرم

یکصدوچهارمین سمینار علمی کانون زبان قرآن

یکصدوچهارمین سمینار علمی با موضوع «راز سرفرازی مسلمانان» و با ارائۀ استاد زینب رحیم بروجردی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1401/06/31

یکصدوسومین سمینار علمی کانون زبان قرآن

یکصدوسومین سمینار علمی با موضوع «باغ افلاطون» و با ارائۀ مهندس محمّدصادق حامدی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1401/06/29

کانون به روایت تصاویر

تماس با ما

برای اطلاع از آخرین برنامه‌های کانون زبان قرآن فرم زیر را تکمیل کنید

نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
پست الکترونیک را صحیح وارد کنید
یک تلفن همراه صحیح وارد کنید.