کانون زبان قرآن

ارتباطات

زمینۀ شکل‌گیری ارتباطات و همکاری‌های مفید در راستای نشر و ترویج قرآن برای عموم مخاطبان فراهم می‌شود.

اطلاع‌رسانی

دربارۀ برنامه‌های کانون و محتواهای تولیدشده در حوزۀ علوم و مطالعات قرآنی اطلاع‌رسانی و از عموم مخاطبان و علاقه‌مندان برای حضور فعّال در برنامه‌ها دعوت می‌شود.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی

برنامه‌هایی فرهنگی از قبیل ادای نذر و انجام قربانی و مراسم جشن‌های میلاد و ایستگاه صلواتی و نمایشگاه آثار فرهنگی یا هنری در راستای توسعۀ فضای فرهنگ قرآنی برگزار می‌شود.

برگزاری نشست‌های علمی

نشست‌هایی علمی با اهدافی آموزشی و پژوهشی در قالب کارگاه و سمینار و جلسه در حوزۀ علوم و مطالعات قرآنی و در راستای نشر و ترویج قرآن و فرهنگ قرآنی طراحی و برگزار می‌شود.

پژوهش و تحقیق

پژوهش‌هایی در حوزۀ زبان‌‌شناسی زبان قرآن و شناخت اسالیب قرآن و منشور فرهنگ قرآنی و مانند آن در راستای تألیف آثار مرجع و الگو در علوم و معارف قرآنی طراحی و انجام می‌شود.

پشتیبانی و توسعه

برنامه‌ها یا سازوکارها یا امکاناتی برای طراحی و تأمین مالی و راه‌اندازی و مدیریت فعالیت‌های قرآنی و ارتقای دانش و مهارت در فضای فرهنگ قرآنی شکل می‌گیرد و دنبال می‌شود.

‍‍‍ نشر آثار صوتی و تصویری

آثار صوتی و تصویری حاصل از نشست‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون زبان قرآن ضبط و ثبت و تدوین و تنظیم و با استفاده از رسانه‌ها و زمینه‌های مختلف عرضه و منتشر می‌شود.

نشر و ترویج آثار مکتوب

یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون زبان قرآن تدوین و تألیف و نمایه و از مسیر نشر صدوچهارده منتشر و از طرق کانال‌های مختلف عرضه و ترویج می‌شود.

آخرین آثار بارگذاری شده

آخرین برنامه‌های اجرا شده در کانون

48مین کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسير فارسی

چهل و هشتمین (48) کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسير فارسی (تفسیر سوره بقره از تفسیرعزیزی) با اجرای داوطلبانه جمعی و با نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزاقی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1403/01/31

221 مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

221 مین سمینار علمی با موضوع «گفتگو با کودکان» و با ارائۀ مهندس محمّدصادق حامدی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1403/01/30

220 مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

220 مین سمینار علمی با موضوع «واژه‌های مشترک در زبان قرآن و زبان ترکی (2)» و با ارائۀ استاد مصطفی رزاقی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1403/01/28

«مراسم جشن عید فطر»

«مراسم جشن عید فطر» در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1403/01/22