ارتباطات

زمینۀ شکل‌گیری ارتباطات و همکاری‌های مفید در راستای نشر و ترویج قرآن برای عموم مخاطبان فراهم می‌شود.

اطلاع‌رسانی

دربارۀ برنامه‌های کانون و محتواهای تولیدشده در حوزۀ علوم و مطالعات قرآنی اطلاع‌رسانی و از عموم مخاطبان و علاقه‌مندان برای حضور فعّال در برنامه‌ها دعوت می‌شود.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی

برنامه‌هایی فرهنگی از قبیل ادای نذر و انجام قربانی و مراسم جشن‌های میلاد و ایستگاه صلواتی و نمایشگاه آثار فرهنگی یا هنری در راستای توسعۀ فضای فرهنگ قرآنی برگزار می‌شود.

برگزاری نشست‌های علمی

نشست‌هایی علمی با اهدافی آموزشی و پژوهشی در قالب کارگاه و سمینار و جلسه در حوزۀ علوم و مطالعات قرآنی و در راستای نشر و ترویج قرآن و فرهنگ قرآنی طراحی و برگزار می‌شود.

پژوهش و تحقیق

پژوهش‌هایی در حوزۀ زبان‌‌شناسی زبان قرآن و شناخت اسالیب قرآن و منشور فرهنگ قرآنی و مانند آن در راستای تألیف آثار مرجع و الگو در علوم و معارف قرآنی طراحی و انجام می‌شود.

پشتیبانی و توسعه

برنامه‌ها یا سازوکارها یا امکاناتی برای طراحی و تأمین مالی و راه‌اندازی و مدیریت فعالیت‌های قرآنی و ارتقای دانش و مهارت در فضای فرهنگ قرآنی شکل می‌گیرد و دنبال می‌شود.

‍‍‍ نشر آثار صوتی و تصویری

آثار صوتی و تصویری حاصل از نشست‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون زبان قرآن ضبط و ثبت و تدوین و تنظیم و با استفاده از رسانه‌ها و زمینه‌های مختلف عرضه و منتشر می‌شود.

نشر و ترویج آثار مکتوب

یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون زبان قرآن تدوین و تألیف و نمایه و از مسیر نشر صدوچهارده منتشر و از طرق کانال‌های مختلف عرضه و ترویج می‌شود.

برنامه‌های اجرا شده در کانون

138مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

138مین سمینار علمی با موضوع «آموزش و پرورش در ايران اسلامي» (تجربه های زيسته اجرائی در سالهای اخير) و با ارائۀ دکتر سلمان آذری در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1401/11/11

137مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

137مین سمینار علمی با موضوع «فرهنگ اشتقاقی قرآن کریم» و با ارائۀ جناب استاد دکتر ابوالفضل خوش‌منش در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1401/11/08

هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

هشتمین کارگاه آموزشی پژوهشی زبان قرآن در نهج‌البلاغه و صحیفۀ سجّادیّه با اجرای داوطلبانه جمعی و با نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزاقی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1401/11/07

136مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

137مین سمینار علمی با موضوع «ترمینولوژی جلال الدین سیوطی در بیان تناسب سور» و با ارائۀ دکتر حسین مرادی زنجانی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1401/11/04

ارتباط با کانون

برای اطلاع از آخرین برنامه‌های کانون زبان قرآن فرم زیر را تکمیل کنید

نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
پست الکترونیک را صحیح وارد کنید
یک تلفن همراه صحیح وارد کنید.