ارتباطات

زمینۀ شکل‌گیری ارتباطات و همکاری‌های مفید در راستای نشر و ترویج قرآن برای عموم مخاطبان فراهم می‌شود.

اطلاع‌رسانی

دربارۀ برنامه‌های کانون و محتواهای تولیدشده در حوزۀ علوم و مطالعات قرآنی اطلاع‌رسانی و از عموم مخاطبان و علاقه‌مندان برای حضور فعّال در برنامه‌ها دعوت می‌شود.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی

برنامه‌هایی فرهنگی از قبیل ادای نذر و انجام قربانی و مراسم جشن‌های میلاد و ایستگاه صلواتی و نمایشگاه آثار فرهنگی یا هنری در راستای توسعۀ فضای فرهنگ قرآنی برگزار می‌شود.

برگزاری نشست‌های علمی

نشست‌هایی علمی با اهدافی آموزشی و پژوهشی در قالب کارگاه و سمینار و جلسه در حوزۀ علوم و مطالعات قرآنی و در راستای نشر و ترویج قرآن و فرهنگ قرآنی طراحی و برگزار می‌شود.

پژوهش و تحقیق

پژوهش‌هایی در حوزۀ زبان‌‌شناسی زبان قرآن و شناخت اسالیب قرآن و منشور فرهنگ قرآنی و مانند آن در راستای تألیف آثار مرجع و الگو در علوم و معارف قرآنی طراحی و انجام می‌شود.

پشتیبانی و توسعه

برنامه‌ها یا سازوکارها یا امکاناتی برای طراحی و تأمین مالی و راه‌اندازی و مدیریت فعالیت‌های قرآنی و ارتقای دانش و مهارت در فضای فرهنگ قرآنی شکل می‌گیرد و دنبال می‌شود.

‍‍‍ نشر آثار صوتی و تصویری

آثار صوتی و تصویری حاصل از نشست‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون زبان قرآن ضبط و ثبت و تدوین و تنظیم و با استفاده از رسانه‌ها و زمینه‌های مختلف عرضه و منتشر می‌شود.

نشر و ترویج آثار مکتوب

یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها و برنامه‌های علمی و فرهنگی کانون زبان قرآن تدوین و تألیف و نمایه و از مسیر نشر صدوچهارده منتشر و از طرق کانال‌های مختلف عرضه و ترویج می‌شود.

برنامه‌های اجرا شده در کانون

158مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

158مین سمینار علمی با موضوع «هنر انتزاعی» و با ارائۀ استاد معصومه سادات حسینی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1402/03/04

157مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

157مین سمینار علمی با موضوع «فرهنگ تشکیل خانواده (ازدواج و عروسی) در میان خلج‌های ایران» و با ارائۀ استاد طیّبه عربگل در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1402/03/02

بیست و نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسير فارسی

بیست و نهمین کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسير فارسی (تفسیر سوره کهف از تفسیر التفاسیر سورآبادی) با اجرای داوطلبانه جمعی و با نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزاقی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1402/02/29

156مین سمینار علمی کانون زبان قرآن

156مین سمینار علمی با موضوع «تجربه‌های رنگارنگ کودکان در فهم سوره‌های قرآن» (روایت تجربۀ حضور کودکان در نمایشگاه قرآن 1402) و با ارائۀ استاد خدیجه محمّدخان در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.

تاریخ: 1402/02/28

ارتباط با کانون

برای اطلاع از آخرین برنامه‌های کانون زبان قرآن فرم زیر را تکمیل کنید

نام را وارد کنید.
نام خانوادگی را وارد کنید.
پست الکترونیک را صحیح وارد کنید
یک تلفن همراه صحیح وارد کنید.