اخبار کانون زبان قرآن


231 مین سمینار علمی با موضوع «مقایسۀ مؤلّفۀ زیبایی یوسف در سریال یوسف پیامبر با بیان قرآن کریم» و با ارائۀ دکتر ابوذر پورمحمدی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
(1403/03/26)
پنجاه و دومین (52) کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسير فارسی (تفسیر سوره بقره از تفسیر شریف لاهیجی) با اجرای داوطلبانه جمعی و با نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزاقی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
(1403/03/25)
230 مین سمینار علمی با موضوع «تأثیر افزایش جمعیت بر توسعه اقتصادی جامعه» و با ارائۀ استاد ام البنین امیری مهر در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
(1403/03/23)

97مین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ارائه مجموعه تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم توسط پژوهشگران داوطلب و با نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.


(1403/03/18)
229مین سمینار علمی با موضوع «اراده الهی در قرآن کریم» و با ارائۀ سرکارخانم مهندس شهناز جبل عاملی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
(1403/03/17)
پنجاه و یکمین (51) کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسير فارسی (تفسیر سوره بقره از تفسیر شریف لاهیجی) با اجرای داوطلبانه جمعی و با نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزاقی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
(1403/03/11)

96مین کارگاه آموزشی پژوهشی روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با ارائه مجموعه تحقیق‌های موضوعی فشرده در قرآن کریم توسط پژوهشگران داوطلب و با نظارت استاد اکبر سعیدی و دکتر حسین مرادی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.


(1403/03/04)
بلطف خدا به مناسبت میلاد امام رضا (ع) ازساعت 10 تا 11 صبح دوشنبه سخنرانی با موضوع «مراتب امام و محاسن کلام (سیری در حدیث احیاء امر)» و با ارائه دکتر حسین مرادی در محل ساختمان کرامت برگزار گردید. «کانون زبان قرآن»
(1403/02/31)
228مین سمینار علمی با موضوع «عدالت در نقد علمی در تعالیم رضوی با تکیه بر مناظره‌ها» و با ارائۀ استاد مسعود گوهریان در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
(1403/02/29)
پنجاهمین (50) کارگاه آموزشی پژوهشی بازخوانی تفاسير فارسی (تفسیر سوره بقره از تفسیرعزیزی) با اجرای داوطلبانه جمعی و با نظارت دکتر حسین مرادی و استاد مصطفی رزاقی در محل ساختمان کرامت کانون زبان قرآن برگزار شد.
(1403/02/28)