مطالعات قرآنی در سیره حسینی (اسلام محمّدی به روایت نهضت حسینی)


جستجو

ده گفتار حاضر دستاورد یک سمینار علمي ده روزه است که با عنوان «اسلام محمّدی به روایت نهضت حسینی» و به اهتمام دبیرخانۀ گفتمان قرآنی مستقر در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری با همکاری کانون قرآن و عترت دانشگاه صنعتی شریف در بازۀ زمانی 1395/7/17 تا 1395/8/25 در آمفی‌تآتر مرکزی دانشگاه تشکیل گردید. هدف از برگزاری این سمینار ده روزه در ماه‌های آغازین سال تحصیلی 96-1395 پاسخگویی به یک نیاز محسوس و ملموس و دیرینه و نهادینه شده در محافل مذهبی دانش‌آموزان و دانشجویان مملکت عزیزمان جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با فهم صحیح و دریافت درست از چیستی و چگونگی نهضت حسینی، درست پنجاه سال پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام، بویژه با رویکرد بیان و تبیین جایگاه نهضت حسینی و نسبت آن با اسلام محمّدی بوده است. این فهم درست، از یک سوی، در ساحت عاطفی و رفتاری، روحیّۀ مسلمانی را بخصوص در میان نوجوانان و جوانان تجسُّم و عینیّت می‌بخشد، و از سوی دیگر، در ساحت شناختی، سطح معرفت مسلمانان را در پرتو درک عمیق و اعتقاد پایدار قلبی نسبت به آیین پاینده و تابنده و جاودانۀ اسلام بالا می‌برد.
عناوین این ده فصل که هر فصل آن بازگوکنندۀ یکی از آن ده گفتار است، آگاهانه و از روی عمد، تا حدود زیادی غیرعُرفی و نامأنوس و در قالبی نمادین عنوان‌پردازی شده‌اند؛ به این منظور که مخاطبان این گفتارها در پي دریافت محتوای هر فصل بتوانند عنوان نمادین آن فصل را به مثابۀ چکیدۀ بحث به خاطر بسپارند و در تأمّلات بعدی درجهت بازیابی مؤثّر و کارساز محتوای فصل در سامانۀ ذهنی خودشان پرونده‌سازی و قفسه‌پردازی کنند؛ چنانکه وجه امتیاز این سلسله درس‌گفتار در مقایسه با همۀ موارد همانند آن، همین عرضه و ارائۀ پودمانی بوده است، تا فرصت کافی را برای دریافت تدریجی و تثبیت پلّکانی مطالب در ذهن و اندیشه، در اختیار مخاطبان قرار ‌دهد.
به لطف خدا و با کوشش مجموعۀ کانون زبان قرآن این کتاب زیر نظر استاد دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی (ره) در سال 1399 به زیور طبع آراسته شد و امکان استفاده از آن برای عموم علاقه‌مندان فراهم آمده است. علاقه‌مندان به تهیه نسخه مکتوب کتاب حاضر می‌توانند با کانون زبان قرآن تماس حاصل نمایند. همچنین امکان دسترسی به فایل‌های صوتی مجموعۀ حاضر در همین صفحه فراهم است.

شماره: 10
عنوان:

اربعین حسینی


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1395/08/25
دریافت
شماره: 9
عنوان:

از عاشورا تا اربعین


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1395/08/22
دریافت
شماره: 8
عنوان:

این حسین کیست؟


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1395/08/18
دریافت
شماره: 7
عنوان:

احبّ الله من احبّ حسیناْ


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1395/08/15
دریافت
شماره: 6
عنوان:

این رستخیز عام


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1395/08/04
دریافت
شماره: 5
عنوان:

هذا بلاغٌ للناس


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1395/08/01
دریافت
شماره: 4
عنوان:

هذا بیانٌ للناس


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1395/07/27
دریافت
شماره: 3
عنوان:

صلّی الله علیک یا اباعبدالله


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1395/07/24
دریافت
شماره: 2
عنوان:

از کعبه تا کربلا


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1395/07/18
دریافت
شماره: 1
عنوان:

حسینٌ منّي و انا من حسین


ارائه/نظارت/پژوهش:

دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1395/07/17
دریافت