سمینارهای علمی


جستجو
شماره: 196
عنوان:

منش اخلاقی علّامه طباطبائی


ارائه/نظارت/پژوهش:

مریم تائبی


تاریخ برگزاری: 1402/08/25
دریافت
شماره: 176
عنوان:

فهم قرآن بر مبنای منش الهی انسانی قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدرضا آرام


تاریخ برگزاری: 1402/05/31
دریافت
شماره: 175
عنوان:

بازخوانی نهضت حسینی در پرتو سوره‌های فجائیه (اذائیه)


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدعلی سجّادی


تاریخ برگزاری: 1402/05/26
دریافت
شماره: 174
عنوان:

فلسفۀ رواقی


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدعلی قائم مقامی


تاریخ برگزاری: 1402/05/24
دریافت
شماره: 173
عنوان:

جهاد تبیین در آیینۀ سخنان حضرت زینب (س)


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسین برزگر


تاریخ برگزاری: 1402/05/19
دریافت
شماره: 172
عنوان:

نهضت عاشورا در آیینه سوره‌های قتال و فتح


ارائه/نظارت/پژوهش:

فرهاد فتح‌زاد


تاریخ برگزاری: 1402/05/17
دریافت
شماره: 170
عنوان:

احبّاءُ الله


ارائه/نظارت/پژوهش:

خدیجه محمّدخان


تاریخ برگزاری: 1402/05/05
دریافت
شماره: 169
عنوان:

جلوه‌های معلّمی در نهضت حسینی


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1402/05/05
دریافت
شماره: 168
عنوان:

تجلّی عاشورا در نقّاشی ایرانی


ارائه/نظارت/پژوهش:

معصومه سادات حسینی


تاریخ برگزاری: 1402/05/02
دریافت
شماره: 171
عنوان:

از عاشورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

علی‌اکبر رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1402/05/01
دریافت
شماره: 167
عنوان:

عجایب هفتادگانه


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسین مرادی


تاریخ برگزاری: 1402/04/31
دریافت
شماره: 166
عنوان:

روح ولایت در نهضت حسینی


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1402/04/29
دریافت
شماره: 165
عنوان:

آمادگی اولیا برای ورود فرزندان پایۀ اول به مدرسه


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی برجی


تاریخ برگزاری: 1402/04/27
دریافت
شماره: 164
عنوان:

سیر فرهنگ در اروپا (2)


ارائه/نظارت/پژوهش:

منصوره شرکت توسّلی


تاریخ برگزاری: 1402/04/20
دریافت
شماره: 163
عنوان:

خودآگاهی


ارائه/نظارت/پژوهش:

خدیجه محمّدخان


تاریخ برگزاری: 1402/04/15
دریافت
شماره: 162
عنوان:

سیر فرهنگ در اروپا


ارائه/نظارت/پژوهش:

منصوره شرکت توسّلی


تاریخ برگزاری: 1402/04/13
دریافت
شماره: 161
عنوان:

مدیریت در مکتب قرآن (3)


ارائه/نظارت/پژوهش:

اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1402/03/25
دریافت
شماره: 160
عنوان:

سیر فرهنگ در ایران


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1402/03/23
دریافت
شماره: 159
عنوان:

علل ناپایداری فرهنگ اسلامی در مناطق مفتوحه جهان


ارائه/نظارت/پژوهش:

شهناز جبل عاملی


تاریخ برگزاری: 1402/03/16
دریافت
شماره: 158
عنوان:

هنر انتزاعی


ارائه/نظارت/پژوهش:

معصومه سادات حسینی


تاریخ برگزاری: 1402/03/04
دریافت
شماره: 157
عنوان:

فرهنگ تشکیل خانواده (ازدواج و عروسی) در میان خلج های ایران


ارائه/نظارت/پژوهش:

طیّبه عربگل


تاریخ برگزاری: 1402/03/02
دریافت
شماره: 156
عنوان:

تجربه های رنگارنگ کودکان در فهم سوره های قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

خدیجه محمّدخان


تاریخ برگزاری: 1402/02/28
دریافت
شماره: 155
عنوان:

عبارت های موازی و متقارن در زبان قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1402/02/26
دریافت
شماره: 154
عنوان:

دسته بندی علوم برای تمدّن نوین اسلامی


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدرضا رنجبری


تاریخ برگزاری: 1402/02/19
دریافت
شماره: 153
عنوان:

بازخوانی کتاب اعتقادات شیخ صدوق


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1402/02/14
دریافت
شماره: 152
عنوان:

آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی (تجربه های زیسته در مقطع ابتدایی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

علی محمّدخان


تاریخ برگزاری: 1402/02/12
دریافت
شماره: 151
عنوان:

از سیره پژوهی تا سیره شناسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1402/02/07
دریافت
شماره: 150
عنوان:

ماه مبارک رمضان و نوروز در کشور قزاقستان


ارائه/نظارت/پژوهش:

گوهر عمرخانوا


تاریخ برگزاری: 1402/01/29
دریافت
شماره: 149
عنوان:

سوره مبارکه یاسین و ساختار تجسّمی آن


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1402/01/22
دریافت
شماره: 148
عنوان:

بایسته های دارو و درمان در بیان قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

فاطمه آذرخش


تاریخ برگزاری: 1402/01/16
دریافت
شماره: 147
عنوان:

سوره شناسی سورۀ مبارکۀ سجده غریبترین و مظلوم ترین سورۀ قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1402/01/10
دریافت
شماره: 146
عنوان:

شرحی بر دعای افتتاح


ارائه/نظارت/پژوهش:

اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1402/01/08
دریافت
شماره: 145
عنوان:

مثنوی «گره گشای» پروین اعتصامی


ارائه/نظارت/پژوهش:

زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1401/12/25
دریافت
شماره: 144
عنوان:

نگاهی به هنر فرش و گلیم در ایران


ارائه/نظارت/پژوهش:

مطهره اشتری


تاریخ برگزاری: 1401/12/18
دریافت
شماره: 143
عنوان:

کارآفرینی و سازمان یادگیرنده


ارائه/نظارت/پژوهش:

علی اکبر رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1401/12/11
دریافت
شماره: 142
عنوان:

آناتومی و فیزیولوژی قلب انسان


ارائه/نظارت/پژوهش:

لیلا مرادی


تاریخ برگزاری: 1401/12/09
دریافت
شماره: 141
عنوان:

علوم طبیعی در تفسیر استاد محمّدباقر بهبودی


ارائه/نظارت/پژوهش:

جلال الدین محمودی


تاریخ برگزاری: 1401/12/04
دریافت
شماره: 140
عنوان:

مروری بر زندگینامه و آثار استاد علی صفایی حائری


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهدی شرکت توسّلی


تاریخ برگزاری: 1401/11/20
دریافت
شماره: 139
عنوان:

فیلمنامه نویسی (3)


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدمحمّدمهدی سجّادی


تاریخ برگزاری: 1401/11/13
دریافت
شماره: 138
عنوان:

آموزش و پرورش در ایران اسلامی (تجربه های زیستۀ اجرائی در سال های اخیر)


ارائه/نظارت/پژوهش:

سلمان آذری


تاریخ برگزاری: 1401/11/11
دریافت
شماره: 137
عنوان:

فرهنگ اشتقاقی قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

ابوالفضل خوشمنش


تاریخ برگزاری: 1401/11/06
دریافت
شماره: 136
عنوان:

ترمینولوژی جلال الدین سیوطی در بیان تناسب سور


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/11/04
دریافت
شماره: 135
عنوان:

آیندۀ فنّاوری های نوظهور: 4. ماهواره


ارائه/نظارت/پژوهش:

میثم علیپور


تاریخ برگزاری: 1401/10/29
دریافت
شماره: 134
عنوان:

عمل گرایی در آموزش و پرورش


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1401/10/27
دریافت
شماره: 133
عنوان:

پروین اعتصامی شاعره پرآوازه معاصر


ارائه/نظارت/پژوهش:

زینب رحیم بروجردی و لیلا مرادی


تاریخ برگزاری: 1401/10/22
دریافت
شماره: 132
عنوان:

مدیریت در مکتب قرآن (2)


ارائه/نظارت/پژوهش:

اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1401/10/20
دریافت
شماره: 131
عنوان:

سیمای محسنین در قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

میثم دهقان


تاریخ برگزاری: 1401/10/15
دریافت
شماره: 130
عنوان:

سوره شناسی قرآن برای کودکان و نوجوانان


ارائه/نظارت/پژوهش:

فاطمه آذرخش


تاریخ برگزاری: 1401/10/13
دریافت
شماره: 129
عنوان:

تعلیم و تربیت از نگاه فلسفۀ پُست مدرن


ارائه/نظارت/پژوهش:

منصوره شرکت توسّلی


تاریخ برگزاری: 1401/10/08
دریافت
شماره: 128
عنوان:

ترویج خالصانۀ قرآن (رونمایی کتاب قُل در قرآن تألیف جناب استاد حاج اسدالله جهانگیری اصفهانی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1401/10/06
دریافت
شماره: 127
عنوان:

الکتریسیته و مبانی آن


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّد دهقانی فارسانی


تاریخ برگزاری: 1401/10/01
دریافت
شماره: 126
عنوان:

زبان قرآن و زبان کامپیوتر (روساخت و زیرساخت)


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1401/09/29
دریافت
شماره: 125
عنوان:

سرچشمۀ ادبیّات عامّۀ جهان در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1401/09/24
دریافت
شماره: 124
عنوان:

گزارش تحقیق موضوعی کن فیکون در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

شهناز جبل عاملی


تاریخ برگزاری: 1401/09/22
دریافت
شماره: 123
عنوان:

گامی به سوی جهانی سازی مدرسۀ قرآن: ضرورت ها و بایسته ها


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدرضا آرام


تاریخ برگزاری: 1401/09/15
دریافت
شماره: 122
عنوان:

سیر تحوّل متشابه القرآن نگاری از سدۀ دوّم تا دهم هجری


ارائه/نظارت/پژوهش:

زینب بقایی


تاریخ برگزاری: 1401/09/10
دریافت
شماره: 121
عنوان:

سرچشمۀ اصلی ادبیّات جهان


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1401/09/08
دریافت
شماره: 120
عنوان:

اندیشه سیاسی در تفاسیر معاصر؛ مطالعۀ موردی: علامه طباطبائی و سیّد قطب


ارائه/نظارت/پژوهش:

ابوطالب آدینه وند


تاریخ برگزاری: 1401/09/03
دریافت
شماره: 119
عنوان:

مروری بر فلسفه تحلیلی و تأثیر آن بر تعلیم و تربیت


ارائه/نظارت/پژوهش:

منصوره شرکت توسّلی


تاریخ برگزاری: 1401/09/01
دریافت
شماره: 118
عنوان:

فیلمنامه نویسی (2)


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدمحمّدمهدی سجّادی


تاریخ برگزاری: 1401/08/26
دریافت
شماره: 117
عنوان:

آیندۀ فنّاوری های نوظهور: 3. اینترنت اشیا: شهرها و خانه های آینده


ارائه/نظارت/پژوهش:

میثم علیپور


تاریخ برگزاری: 1401/08/24
دریافت
شماره: 116
عنوان:

مهارت های نرم


ارائه/نظارت/پژوهش:

احد سعیدی


تاریخ برگزاری: 1401/08/19
دریافت
شماره: 115
عنوان:

درآمدی به فهم موسیقی


ارائه/نظارت/پژوهش:

اسماعیل پناهی


تاریخ برگزاری: 1401/08/17
دریافت
شماره: 114
عنوان:

بازخوانی کتاب اِمیل (اثر ماندگار ژان ژاک روسو)


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1401/08/10
دریافت
شماره: 113
عنوان:

مهارت و کارآفرینی (معرّفی یک رشتۀ جدید دانشگاهی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

محسن امیری


تاریخ برگزاری: 1401/08/05
دریافت
شماره: 112
عنوان:

روش های مدیریت ریسک و راهکارهای رایج آن


ارائه/نظارت/پژوهش:

فرهاد فتح زاد


تاریخ برگزاری: 1401/08/03
دریافت
شماره: 111
عنوان:

درمان با معنویّت


ارائه/نظارت/پژوهش:

امیرحسین شاددل


تاریخ برگزاری: 1401/07/28
دریافت
شماره: 110
عنوان:

طبیعت و شاعرانگی (نقّاشی درخت در آثار هنری معاصر ایران)


ارائه/نظارت/پژوهش:

معصومه سادات حسینی


تاریخ برگزاری: 1401/07/26
دریافت
شماره: 109
عنوان:

زاغکی قالب پنیری دید (بحثی در باب تعلیم و تربیت)


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1401/07/19
دریافت
شماره: 108
عنوان:

نگاهی به شخصیّت و آثار جلال الدین سیوطی


ارائه/نظارت/پژوهش:

فاطمه آذرخش


تاریخ برگزاری: 1401/07/12
دریافت
شماره: 107
عنوان:

کیفیّت مهاجرت پیامبر اکرم از مکّه به مدینه


ارائه/نظارت/پژوهش:

اکبر سعیدی و علی اکبر رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1401/07/07
دریافت
شماره: 106
عنوان:

جلوه های تدبّر در قرآن در احادیث تفسیری امام رضا (ع)


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/07/05
دریافت
شماره: 105
عنوان:

شهرخدا


ارائه/نظارت/پژوهش:

ابوالفضل خوشمنش


تاریخ برگزاری: 1401/07/03
دریافت
شماره: 104
عنوان:

راز سرفرازی مسلمانان


ارائه/نظارت/پژوهش:

زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1401/06/31
دریافت
شماره: 103
عنوان:

باغ افلاطون


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1401/06/29
دریافت
شماره: 102
عنوان:

روند صنعت چاپ


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسن مرادی


تاریخ برگزاری: 1401/06/17
دریافت
شماره: 101
عنوان:

آیندۀ فنّاوری های نوظهور: 2. واقعیت بسط یافته و فراجهان


ارائه/نظارت/پژوهش:

میثم علیپور


تاریخ برگزاری: 1401/06/15
دریافت
شماره: 100
عنوان:

فیلمنامه نویسی (1)


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدمحمّدمهدی سجّادی


تاریخ برگزاری: 1401/06/10
دریافت
شماره: 99
عنوان:

انجیر، گفته ها و ناگفته ها


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1401/06/08
دریافت
شماره: 98
عنوان:

ویرایش و لزوم و اهمیت آن


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدجلیل شاهری لنگرودی


تاریخ برگزاری: 1401/06/03
دریافت
شماره: 97
عنوان:

حلقۀ مفقوده در زنجیرۀ تفسیر غرب اسلامی


ارائه/نظارت/پژوهش:

روح الله محمّدعلی نژاد عمران


تاریخ برگزاری: 1401/06/01
دریافت
شماره: 96
عنوان:

تکنولوژی تفکّر


ارائه/نظارت/پژوهش:

ابوذر پورمحمّدی


تاریخ برگزاری: 1401/05/29
دریافت
شماره: 95
عنوان:

تفسیر تطبیقی کاربردی سورۀ یوسف (1)


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1401/05/27
دریافت
شماره: 94
عنوان:

کارآفرینی را از کجا شروع کنیم؟


ارائه/نظارت/پژوهش:

احد سعیدی


تاریخ برگزاری: 1401/05/25
دریافت
شماره: 93
عنوان:

روایت حج


ارائه/نظارت/پژوهش:

علی حسن نیا


تاریخ برگزاری: 1401/05/06
دریافت
شماره: 92
عنوان:

حج در قاب عکس و خاطره


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدعلی مظلومی


تاریخ برگزاری: 1401/05/04
دریافت
شماره: 91
عنوان:

آشنایی با زبان های هند و اروپایی


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدمحمّدمهدی سجّادی


تاریخ برگزاری: 1401/04/30
دریافت
شماره: 90
عنوان:

آیندۀ فنّاوری های نوظهور: 1. هوش مصنوعی


ارائه/نظارت/پژوهش:

میثم علیپور


تاریخ برگزاری: 1401/04/23
دریافت
شماره: 89
عنوان:

ضوابط بکارگیری الحان در قرائت قرآن (مطالعۀ موردی: سورۀ تحریم)


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1401/04/21
دریافت
شماره: 88
عنوان:

گزارش تحقیق موضوعی سقط جنین در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

خدیجه محمّدخان


تاریخ برگزاری: 1401/04/16
دریافت
شماره: 87
عنوان:

روایت و اجرا دو رکن هنر آشیقی


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1401/04/14
دریافت
شماره: 86
عنوان:

«مصوّرسازي قرآن» (نگارگري مضامين قرآني در نسخه هاي خطي جهان)


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهدی افضلی


تاریخ برگزاری: 1401/04/09
دریافت
شماره: 85
عنوان:

مسئله اهدای عضو و ضرورت ترویج آن


ارائه/نظارت/پژوهش:

الناز آفرنده


تاریخ برگزاری: 1401/04/07
دریافت
شماره: 84
عنوان:

مرگ زیبا


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1401/04/02
دریافت
شماره: 83
عنوان:

طرح هایی نو در آموزش قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

فاطمه رستم زاده


تاریخ برگزاری: 1401/03/31
دریافت
شماره: 82
عنوان:

مهارتهای جهانی کار با کامپیوتر


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1401/03/26
دریافت
شماره: 81
عنوان:

ادبیات تطبیقی (1)


ارائه/نظارت/پژوهش:

زینب رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1401/03/19
دریافت
شماره: 80
عنوان:

مبحث توبه در کتاب محجة البیضاء


ارائه/نظارت/پژوهش:

منصوره شرکت توسّلی


تاریخ برگزاری: 1401/03/17
دریافت
شماره: 79
عنوان:

آئین جمع خوانی حدیث شریف کسا


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1401/03/11
دریافت
شماره: 78
عنوان:

مدیریت در مکتب قرآن (1)


ارائه/نظارت/پژوهش:

اکبر سعیدی


تاریخ برگزاری: 1401/03/10
دریافت
شماره: 77
عنوان:

زبان ترکی و گسترۀ تاریخی جغرافیایی آن


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1401/03/05
دریافت
شماره: 76
عنوان:

درام و تراژدی و کمدی


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدمحمّدمهدی سجّادی


تاریخ برگزاری: 1401/03/04
دریافت
شماره: 75
عنوان:

عصمت پیامبران از منظر قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدجواد نعمتی


تاریخ برگزاری: 1401/02/29
دریافت
شماره: 74
عنوان:

تربیت سلبی از دیدگاه استاد دکتر عبدالعظیم کریمی


ارائه/نظارت/پژوهش:

منصوره شرکت توسّلی


تاریخ برگزاری: 1401/02/27
دریافت
شماره: 73
عنوان:

مکاتب فلسفی تعلیم و تربیت


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1401/02/22
دریافت
شماره: 72
عنوان:

تحقیق موضوعی قلب در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

محسن امیری


تاریخ برگزاری: 1401/01/31
دریافت
شماره: 71
عنوان:

فراخوان اذان سیمای اسلام


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1401/01/21
دریافت
شماره: 70
عنوان:

تاریخ شفاهی روش یا دانش؟


ارائه/نظارت/پژوهش:

شهناز جبل عاملی


تاریخ برگزاری: 1401/01/18
دریافت
شماره: 69
عنوان:

موعودباوری در اساطیر ایرانی


ارائه/نظارت/پژوهش:

مریم مدرس زاده


تاریخ برگزاری: 1401/01/16
دریافت
شماره: 68
عنوان:

ختم انعام


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1401/01/11
دریافت
شماره: 67
عنوان:

بررسی کتاب سیمای صابران در قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1401/01/09
دریافت
شماره: 66
عنوان:

مناجات شعبانیه


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/12/25
دریافت
شماره: 65
عنوان:

شیوه های تدوین و تألیف یافته های تحقیق موضوعی در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

هاشم سوداگر


تاریخ برگزاری: 1400/12/23
دریافت
شماره: 64
عنوان:

شیوه های سازندۀ راهنمایی تحصیلی


ارائه/نظارت/پژوهش:

امیرحسین شاددل


تاریخ برگزاری: 1400/12/19
دریافت
شماره: 63
عنوان:

دعای استخاره در صحیفۀ سجّادیّه


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/12/17
دریافت
شماره: 62
عنوان:

جایگاه و نقش تحلیلگران خط مشی در بیان قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

هاشم سوداگر


تاریخ برگزاری: 1400/12/12
دریافت
شماره: 61
عنوان:

ضرورت آشنایی با مبانی کامپیوتر


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1400/12/05
دریافت
شماره: 60
عنوان:

حدیث افتراق و فرقۀ ناجیه


ارائه/نظارت/پژوهش:

فاطمه آذرخش


تاریخ برگزاری: 1400/12/03
دریافت
شماره: 59
عنوان:

فلسفه برای کودکان و نوجوانان (فبک)


ارائه/نظارت/پژوهش:

مریم مدرس زاده


تاریخ برگزاری: 1400/11/28
دریافت
شماره: 58
عنوان:

مناسبات حکمرانی و هنر در ایران معاصر


ارائه/نظارت/پژوهش:

اسماعیل پناهی


تاریخ برگزاری: 1400/11/21
دریافت
شماره: 57
عنوان:

تبیین سند تحوّل بنیادین آموزش و پرورش


ارائه/نظارت/پژوهش:

رضا مددی (و سلمان آذری)


تاریخ برگزاری: 1400/11/14
دریافت
شماره: 56
عنوان:

استرس دیالوگی


ارائه/نظارت/پژوهش:

ناصر منظوری


تاریخ برگزاری: 1400/11/11
دریافت
شماره: 55
عنوان:

عنصر فرهنگی استخاره در آئین اسلام


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/11/07
دریافت
شماره: 54
عنوان:

خط و زبان پهلوی


ارائه/نظارت/پژوهش:

مریم مدرس زاده


تاریخ برگزاری: 1400/10/23
دریافت
شماره: 53
عنوان:

سیر تحوّل تفسیر قرآن به زبان فارسی


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/10/09
دریافت
شماره: 52
عنوان:

چیستی و چرایی کارآفرینی


ارائه/نظارت/پژوهش:

علی اکبر رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1400/10/02
دریافت
شماره: 51
عنوان:

داستان یوسف صدّیق در قرآن و تورات (مقایسۀ ساختاری و محتوایی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1400/09/28
دریافت
شماره: 50
عنوان:

گونه شناسی تدبّر در قرآن در مکتب اهلبیت


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/09/25
دریافت
شماره: 49
عنوان:

عهد و پیمان در مکتب قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

فرهاد فتح زاد


تاریخ برگزاری: 1400/09/23
دریافت
شماره: 48
عنوان:

معنا و ضرورت تحوّل بنیادین در نظام آموزش و پرورش


ارائه/نظارت/پژوهش:

سجّاد صدّیقی


تاریخ برگزاری: 1400/09/18
دریافت
شماره: 47
عنوان:

نظام های آموزشی دیگر کشورهای جهان


ارائه/نظارت/پژوهش:

امیرحسین شاددل


تاریخ برگزاری: 1400/09/11
دریافت
شماره: 46
عنوان:

نفت نعمت بزرگ الهی


ارائه/نظارت/پژوهش:

فرهاد فتح زاد


تاریخ برگزاری: 1400/09/02
دریافت
شماره: 45
عنوان:

واکاوی مفهوم ولایت در سیاق پیوسته آیۀ ولایت در سورۀ مائده


ارائه/نظارت/پژوهش:

فرهاد احمدی آشتیانی


تاریخ برگزاری: 1400/08/25
دریافت
شماره: 44
عنوان:

المیزان و علّامه طباطبائی


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/08/24
دریافت
شماره: 43
عنوان:

تحقیق موضوعی نماز در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1400/08/20
دریافت
شماره: 42
عنوان:

خط و زبان و ادبیّات عبری


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1400/08/13
دریافت
شماره: 41
عنوان:

نقد و بررسی کارگاه علم اسباب نزول


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/08/06
دریافت
شماره: 40
عنوان:

الگوهای رفتار با کودک و نوجوان در سیره پیامبر اکرم


ارائه/نظارت/پژوهش:

محسن قربانیان


تاریخ برگزاری: 1400/08/02
دریافت
شماره: 39
عنوان:

سیمای خاتم پیامبران در آیینه قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

نادره حیدری اصفهانی


تاریخ برگزاری: 1400/08/02
دریافت
شماره: 38
عنوان:

آموزش و پرورش در جمهوری اسلامی ایران


ارائه/نظارت/پژوهش:

سلمان آذری


تاریخ برگزاری: 1400/07/27
دریافت
شماره: 37
عنوان:

حزب مفصّل، باب و لباب قران (آموزش و جایگاه آن در اندیشه و بینش اسلامی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

ابوالفضل خوشمنش


تاریخ برگزاری: 1400/07/22
دریافت
شماره: 36
عنوان:

منشور فرهنگ قرآنی (پژوهشی در 22 سورۀ پایانی قرآن)


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/07/16
دریافت
شماره: 35
عنوان:

چیستی، چرایی و چگونگی سرمایه گذاری


ارائه/نظارت/پژوهش:

سیّدعلی سجّادی


تاریخ برگزاری: 1400/07/13
دریافت
شماره: 34
عنوان:

دارایی و ناداری (فقر و غنا) از دیدگاه قرآن و مردم


ارائه/نظارت/پژوهش:

میثم دهقان


تاریخ برگزاری: 1400/06/30
دریافت
شماره: 33
عنوان:

ابیات طف گفتاری در باب اشعار مسیر عاشورای سالار شهیدان و یاران


ارائه/نظارت/پژوهش:

ابوالفضل خوشمنش


تاریخ برگزاری: 1400/06/18
دریافت
شماره: 32
عنوان:

کرونا (گفته ها و ناگفته ها)


ارائه/نظارت/پژوهش:

رسول چوپانی


تاریخ برگزاری: 1400/06/04
دریافت
شماره: 31
عنوان:

ولایت الهی و گسترۀ تکوینی و تشریعی آن


ارائه/نظارت/پژوهش:

علی اکبر رحیم بروجردی


تاریخ برگزاری: 1400/05/07
دریافت
شماره: 30
عنوان:

رونمایی سورۀ عشق در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/05/07
دریافت
شماره: 29
عنوان:

دام و دامداری در بیان قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

مرتضی تیموریان


تاریخ برگزاری: 1400/04/30
دریافت
شماره: 28
عنوان:

مؤلفه های اقتصاد اسلامی در مکتب قرآن


ارائه/نظارت/پژوهش:

میثم دهقان


تاریخ برگزاری: 1400/04/30
دریافت
شماره: 27
عنوان:

بررسی و بازسازی نقوش جوراب و جاجیم و گلیم در روستاهای شیلاندر و پایرلو زنجان


ارائه/نظارت/پژوهش:

مصطفی رزّاقی


تاریخ برگزاری: 1400/04/17
دریافت
شماره: 26
عنوان:

جلوه های قرآنی در شخصیت ام الزهرا خدیجه کبری(س)


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/04/15
دریافت
شماره: 25
عنوان:

بررسی تطبیقی ملائکه و شیاطین در قرآن کریم و روایات اسلامی با ایزدان و دیوان در اساطیر ایرانی


ارائه/نظارت/پژوهش:

مریم مدرس زاده


تاریخ برگزاری: 1400/04/10
دریافت
شماره: 24
عنوان:

تبیین فنّاورانه روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم با استفاده از دانش متن کاوی رایانشی


ارائه/نظارت/پژوهش:

سلمان آذری


تاریخ برگزاری: 1400/03/25
دریافت
شماره: 23
عنوان:

نگاهی به نیازهای روانی انسان در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

خدیجه محمّدخان


تاریخ برگزاری: 1400/03/20
دریافت
شماره: 22
عنوان:

مطالعه و بررسی منش الهی انسانی قرآن (در مرحلۀ بین تألیف و نشر)


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدعلی لسانی فشارکی


تاریخ برگزاری: 1400/03/16
دریافت
شماره: 21
عنوان:

رونمایی و معرفی کتاب درسنامۀ علم قرائات (در آستانۀ چاپ و نشر) تألیف دکتر محمّدعلی لسانی فشارکی


ارائه/نظارت/پژوهش:

حسین مرادی زنجانی


تاریخ برگزاری: 1400/03/06
دریافت
شماره: 20
عنوان:

توکّل و کفایت الهی (گزارش یک تحقیق موضوعی)


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدصادق حامدی


تاریخ برگزاری: 1400/01/19
دریافت
شماره: 19
عنوان:

ویژگی‌های یک رسانه موفق از دیدگاه قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

ابوذر پورمحمّدی


تاریخ برگزاری: 1399/11/21
دریافت
شماره: 18
عنوان:

هوش و استعدادیابی در قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

میثم علیپور


تاریخ برگزاری: 1399/10/10
دریافت
شماره: 17
عنوان:

آشتی با تن


ارائه/نظارت/پژوهش:

سید حسین موسویان


تاریخ برگزاری: 1399/10/02
دریافت
شماره: 16
عنوان:

سلامتی از منظر آیورودا


ارائه/نظارت/پژوهش:

الهام رحمانی


تاریخ برگزاری: 1399/09/27
دریافت
شماره: 15
عنوان:

جنگ‌های صلیبی، جنگ تصاویر ذهنی


ارائه/نظارت/پژوهش:

مهدی غفّاری


تاریخ برگزاری: 1399/09/18
دریافت
شماره: 14
عنوان:

مراقبت از صدا


ارائه/نظارت/پژوهش:

محمّدمهدی حیدری


تاریخ برگزاری: 1399/09/13
دریافت
شماره: 13
عنوان:

بررسی نقش امر و نهی در فرهنگ سازمانی در پرتو آیات قرآن کریم


ارائه/نظارت/پژوهش:

امیرحسین شاددل


تاریخ برگزاری: 1399/09/04
دریافت
شماره: 12
عنوان:

ارائه مدل توانمند شدن سیاسی زنان نخبه پس از انقلاب اسلامی


ارائه/نظارت/پژوهش:

شیوا مدرس زاده


تاریخ برگزاری: 1399/08/29
دریافت
شماره: 11
عنوان:

سلامت مو


ارائه/نظارت/پژوهش:

الهام رحمانی


تاریخ برگزاری: 1399/08/19
دریافت
شماره: 10
عنوان:

جریانشناسی تدبّر در قرآن در ایران پس از انقلاب اسلامی


ارائه/نظارت/پژوهش:

علی حبیبی


تاریخ برگزاری: 1399/08/08
دریافت
شماره: 9
عنوان:

قرآن کتاب سلامت


ارائه/نظارت/پژوهش:

مینا قدیری


تاریخ برگزاری: 1399/07/24
دریافت
شماره: 8
عنوان:

آموزش الحان قرآن با روش نوین و روانشناسی تأثیر اصوات بر روی انسانها


ارائه/نظارت/پژوهش:

سعید محمّدخان


تاریخ برگزاری: 1399/07/07
دریافت
شماره: 7
عنوان:

تأثیر شرایط اجتماعی و فکری زنان بر کارآمدی قوانین مربوط به آنها


ارائه/نظارت/پژوهش:

شیوا مدرس زاده


تاریخ برگزاری: 1399/05/30
دریافت
شماره: 6
عنوان:

مدیریت ریسک


ارائه/نظارت/پژوهش:

سید علیرضا مهدوی


تاریخ برگزاری: 1399/05/28
دریافت
شماره: 5
عنوان:

تناسب سور حزب مفصّل


ارائه/نظارت/پژوهش:

زهرا خلخالی


تاریخ برگزاری: 1399/05/13
دریافت
شماره: 4
عنوان:

تفسیر تحقیقی سورۀ شورا


ارائه/نظارت/پژوهش:

مائده جعفری


تاریخ برگزاری: 1399/04/05
دریافت
شماره: 3
عنوان:

واقعیت و فراواقعیت


ارائه/نظارت/پژوهش:

معصومه سادات حسینی


تاریخ برگزاری: 1399/03/28
دریافت
شماره: 2
عنوان:

ارزیابی ترجمه های انگلیسی قرآن در برگردان عبارات کنایی


ارائه/نظارت/پژوهش:

فاطمه آذرخش


تاریخ برگزاری: 1399/03/21
دریافت
شماره: 1
عنوان:

سوره شناسی سورۀ انفال و سورۀ توبه


ارائه/نظارت/پژوهش:

مونا امیری


تاریخ برگزاری: 1398/12/22
دریافت